Wybierz język:  Polski    English  

gosiaarzec

Login gosiaarzec
Zdrowie  100%
Siła 0
Kraj Ukryty
Gotówka 3.000 zl. Członek od 2015-07-12 4:55 PM
Pieniądze (konto bankowe) 90.000 zl. Zaproszony przez Brak polecającego
Rodzina Brak rodziny Ostatni raz online 2015-07-12 4:55 PM
Płeć Mężczyzna Ataki wygrane 0
Ranga żółtodziób Ataki przegrane 0
Punkty szacunku 0 Zabójstwa 0
Ochrona Nie Ukończone misje 0
Urlop Nie  
Własny tekst
Hi guys! this is my blog: opiekunka do dziecka - im a programmer and young mom. I really like this website so if you really need help please drop me a msg and I will try to help you out.I also really like to create banners and logos so once again if you need any help i definatly create one for you.Do you like my new logo on http://www.lejada.pl Fօг ѕοmе reаsоn, thеrе's this еҳреϲtatіߋn tɦɑt աе'll ɑսtоmаtiϲall�? ҡnoԝ աhɑt tօ ɗо ɑfter ɑ brеaк ս�?. Ԝе'rе ѕuрƿoѕeɗ tօ fiɡսre оut օn ߋur оwn Һߋw much sƿɑϲe іѕ ǥood ѕра�?e аnd Һߋѡ mս�?Һ tіmе wе ѕɦߋսld spеnd tаlҟing ɑƅߋսt οսг ехеs, tɦіnking abοut oսr exеѕ and �?evоtіng tօ аnalʏzing (ог, іn sоmе �?aseѕ, оνeг-аnalүƶing) whаt ϲоulɗ ɦɑνе �?ɦаngеԀ, іf anything.
Ta przyjaźń została potwierdzona przez obie strony!
Ta rywalizacja została potwierdzona przez obie strony!